Czy uwaasz, e ustawa o pozwach zbiorowych jest dobrze skonstruowana?
 

Strony o pozwach

Strony prawnicze

Pozwy rozwodowe